Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με θεωρήσεις εισόδου για τη κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa)

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με θεωρήσεις εισόδου για τη κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa)

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με θεωρήσεις εισόδου για τη κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa)

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Η αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της χώρας και η ενίσχυση δηλαδή του εθνικού μας «brand name» περνά μέσα από τα μάτια των «άλλων», κυρίως όσων γνωρίζουν εκ του σύνεγγυς την Ελλάδα, τον πολιτισμό, την παιδεία και τις ομορφιές της.

Αυτήν την ευκαιρία γνωριμίας με την Ελλάδα προσφέρει η Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας, για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με θεωρήσεις εισόδου για τη κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa), για την οποία βρισκόμαστε εδώ σήμερα.

Πολύ περισσότερο όταν η σύμβαση επιτρέπει τη βιωματική γνώση της Ελλάδας για τους νέους ανθρώπους της Αυστραλίας, αλλά και δίνει τη δυνατότητα ενδυνάμωσης της επικοινωνίας της ελληνικής ομογένειας, που διαβιεί εκεί, με το μητροπολιτικό κέντρο.

Παράλληλα, μέσα από την κύρωση ««Μνημονίου Κατανόησης» με την Κυβέρνηση της Αυστραλίας εγκαινιάζουμε ένα σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τις Αρχές της, επενδύοντας στο πολιτιστικό μας κεφάλαιο και ανατροφοδοτώντας τις διαχρονικά ισχυρές διμερείς μας σχέσεις.

Άλλωστε, η κινητικότητα μεταξύ των νέων γενιών προσφέρει εμπειρίες και γνώσεις που συμβάλλουν στην επαγγελματική και κοινωνική ολοκλήρωση των πολιτών, σε ένα διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Ειδικότερα, το παρόν «Μνημόνιο Κατανόησης» αποτελεί διεθνή σύμβαση που υπεγράφη στις 14 Μαΐου του έτους 2014 μεταξύ της Ελλάδας, όπως εκπροσωπήθηκε από την τότε Υπουργό Τουρισμού και της Αυστραλίας, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Μετανάστευσης & Προστασίας των Συνόρων.

Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματός μας, οι διεθνείς συμβάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου, μετά την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ.

Από το 1996 η Αυστραλία είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τη σύναψη διμερών συμφωνιών για την κινητικότητα των νέων. Αντίστοιχες συμφωνίες η Αυστραλία έχει υπογράψει με την Ιρλανδία, την Ιταλία την Πολωνία, την Κύπρο, το Βέλγιο, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και την Τουρκία.

Η ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας έχει δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος. Οι πρώτες επίσημες συζητήσεις ξεκίνησαν το 2011 με πρωτοβουλία της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και άλλων ομογενειακών οργανώσεων. Ωστόσο, οι προσπάθειες κατάρτισης μιας τέτοιας σύμβασης μετρούν περί τα 20 χρόνια. Χαρακτηριστικά, καταθέτω στα πρακτικά προς ενημέρωσή σας, πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της ομογενειακής εφημερίδας «Νέος Κόσμος» αναφορικά με την επικείμενη κύρωση της σύμβασης.

Με την κύρωση της παρούσας συμφωνίας η ελληνική Πολιτεία σκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων και στην αποκόμιση των εξής οφελών:

Στοχεύουμε στη ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Ειδικά, των δεσμών μας με την Αυστραλία στην οποία κατοικούν πάνω από 375.000 έλληνες ομογενείς και η οποία αποτελεί τη 12η μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομία.

Επιδιώκουμε την εξωστρέφεια των νέων ώστε να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, τον πολιτισμό, καθώς και το εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον της άλλης χώρας, γεγονός που θα οδηγήσει στην προώθηση και τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων των δύο χωρών.

Επιπλέον, με την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης παρέχουμε τη δυνατότητα σε νέους ομογενείς μας της Αυστραλίας να έρχονται για μεγάλο χρονικό διάστημα την Ελλάδα και να συσφίγγουν τις σχέσεις τους με τη μητέρα-Πατρίδα.

Υποβοηθούμε την κινητικότητα των νέων και των δύο χωρών και παρέχουμε ευκαιρίες κάποιας μορφής απασχόλησης, συνδυαζόμενη πάντα με αναψυχή καθώς και τη δυνατότητα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.

Τέλος, δίδεται η ευκαιρία μέσω του προγράμματος στα νέα άτομα να κάνουν επαφές στην άλλη χώρα και να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον της, ώστε να εκτιμήσουν και προσωπικά μια τυχόν μεταγενέστερη επαγγελματική ή εκπαιδευτική συνεργασία.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Η γενική αποτίμηση της υπό κύρωσης σύμβασης, πέραν των ανωτέρω ειδικών αναφερόμενων οφελών, πρέπει να θεωρηθεί ως άκρως θετική για τα εθνικά μας συμφέροντα καθώς δίδεται μια νέα ώθηση στις σχέσεις Ελλάδας - Αυστραλίας, ιδίως αν συνεκτιμηθεί και με άλλες πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «The Hellenic Initiative», το οποίο αποτελεί πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης νέων ελλήνων σε αυστραλιανές επιχειρήσεις, καθώς και το πρόγραμμα «Speak Greek in March», το οποίο πραγματοποιείται από τις ελληνικές κοινότητες της Αυστραλίας και στοχεύει στην προώθηση και ενθάρρυνση εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Related Articles

Close